Česká Ves je místem, kde se táhne za jeden provaz. Klade se důraz na osobní přístup a spolupráci. To je hlavním mottem také úspěšné českoveské základní školy, která je obci hlavním partnerem při utváření společenského života ve Vsi. V rámci vizuální identity obce a základní školy jsme přišly s koncepcí, kde zapojení a jedinečnost každého českovesana reprezentuje jeho autentický rukopis. Píšou se texty, kreslí se kresby. Ve vizuální komunikaci obou subjektů se tak setkáváme s různými rukopisy konkrétních lidí — úředníků, učitelů, školáků a dalších občanů, zkrátka komunity, která utváří Českou Ves.

2020–2023

....

Back to Top