Strategie města je dlouhodobý živý proces, který si klade za cíl rozvoj města. Navrhly jsme tedy logo, které svým vizuálním pojetím vyjadřuje vlastnosti tohoto procesu – kontinuálnost, plánování, hladký průběh a energii, bez které se jen stěží realizují. Při tvorbě návrhu značky Strategie 2030 jsme navázaly na charakter současné značky města Ústí nad Labem. Linii, která zobrazuje “u” a “n” jsme výrazně zestylizovaly do monolineární podoby, která dává větší důraz na pravidelnost tvarů a kontinuitu. V základní variantě značky jsme zvolily modrou barvu symbolizující stabilní proces a racionální úvahu. Může být doplněna jak zkráceným názvem Strategie 2030, tak případně i celým názvem Strategie Ústí nad Labem 2030. Pro značku Strategie jsme navrhli použít písmo GT Walsheim švýcarské písmolijny GrillType, geometrické bezpatkové písmo s výraznými akcenty a kresbou liter. Písmo působí přívětivě, současně a zároveň seriózně. Respektovaly jsme doporučení zadavatele zachovat modrou a červenou barvu v její základní podobě definované v manuálu současného loga města. Za účelem zvýraznění podstaty dlouhodobé strategie navrhujeme pracovat s živým přechodem barev, který evokuje proces, přeměnu a vývoj situace ve městě. V rámci aplikací jsme nastínily rozpracování značky do vizuálního stylu. Kombinace přechodu, modrých a červených ploch spolu s dynamickou vlnkou nabízí širokou možnost využití pro různorodé materiály. Vlnku je možné rozšiřovat a zužovat dle potřebného formátu, přičemž nejnižším možným počtem vlnek zůstává základní varianta loga. Spojení těchto motivů vytváří silnou, autentickou a snadno zapamatovatelnou vizuální identitu.

návrh loga / ukázky aplikace na materiály

....

Back to Top