Grafické duo teleportující se pravidelně mezi Prahou a Litoměřicemi. Z oblasti vizuální komunikace vládneme především tvorbě vizuálních identit a jejich aplikaci na online a offline prostor. Funkční grafický design podle nás promlouvá silnou myšlenkou a jejím koncepčním rozpracováním, které se vždy ověří a rozzáří v praxi při jeho realizaci. Také je nám vlastní rozpohybování grafických prvků, protože věříme, že motion design přidává vizuálnímu obrazu nový rozměr a dnešní doba jde tomu přímo naproti.


MgA. Petra Kalousková, *1993
Grafická designérka a nadšenec do cestování, původem z Východních Čech. Ke grafickému designu se dostala již na Střední uměleckoprůmyslové škole v Ústí nad Orlicí. Pokračovala studiem na Univerzitě Hradec Králové v oboru Grafická tvorba – multimédia. Aby doplnila teoretické znalosti získané během studia o zkušenosti z praxe, prošla stážemi v agenturách Media Factory a Dimension Advertising, poté externě spolupracovala s agenturou Our names a Media:list. Zajímavou a velmi přínosnou zkušeností pro ni byla účast na letní škole grafického designu Open set v Rotterdamu v roce 2015, kde měla možnost projít různými workshopy přesahující hranice grafického designu do umění, performance, nebo designu fikce. Mimo školu Petra navštěvovala kurzy grafického designu na Scholastice pod vedením kreativní skupiny Okolo nebo designérky Heleny Šantavé a teoretičky Kateřiny Přidalové. V létě 2016 a o rok později 2017 absolvovala zahraniční pracovní program Work and Travel v USA, kde si vyzkoušela život v jiném kulturním prostředí a měla tak možnost během cest poznat krásy jak přírodní, tak kulturní, včetně významných architektonických děl a galerií. Petra dokončila magisterské studium v ateliéru GD1 na Fakultě umění a designu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem s absolventskou prací Značka v pohybu a od října 2019 získává další zkušenosti na 6měsíční pracovní stáži ve studiu GGGrafik (Götz Gramlich) v Německém Heidelbergu.

MgA. Eva Vopelková, *1992
Grafická designérka a rodačka z Litoměřic, kterou často potkáte v tiché, klidné kavárně s hrnkem afrického kafe a skicákem v ruce. Chuť věnovat se grafickému designu v Evě probudila Střední umělecká škola Václava Hollara. Posléze v ní Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem probudila vášeň v experimentu, hledání hlubších významů, potřebu přemýšlet koncepčně a zároveň dbát na funkčnost vizuálních návrhů. V průběhu studia pracovala dva roky jako grafička litoměřické knihovny, kde nabyla zkušenosti s koncepční vizuální identitou v praxi. Na půlroční stáži ve Vilniusu poznala pohled na grafický design mnohem ambicióznější národnosti, než je česká a stáž v ní podpořila touhu se v profesi dál rozvíjet. Během studií kontinuálně pracovala na vizuálních identitách firem, kulturních akcí a festivalů. V roce 2018 vyhrála soutěž na grafické zpracování 800. výročí města Litoměřice, a začala tak celoroční spolupráci s městem. Mezitím pracovala několik měsíců v grafickém studiu Vkontextu, kde získala další praxi v komplexní práci na projektech. V roce 2019 zvítězila v soutěži o vypracování vizuální identity města Litoměřice. Na tomto projektu se rozhodla spolupracovat s Petrou Kalouskovou, s níž ve stejném roce založila studio SVÉRÁZ.

Back to Top