Grafické duo teleportující se pravidelně mezi Prahou a Litoměřicemi. Z oblasti vizuální komunikace navrhujeme především komplexní systémy pro vizuální identity a jejich aplikaci na online a offline prostor. Funkční grafický design podle nás promlouvá silnou myšlenkou a jejím koncepčním rozpracováním, které se vždy ověří a rozzáří v praxi při jeho realizaci. Rády obohacujeme grafické prvky o element času a pohybu, protože věříme, že motion design přidává vizuálnímu obrazu nový rozměr a dnešní doba jde tomu přímo naproti.


MgA. Petra Kalousková, *1993
Grafická designérka a nadšenec do cestování, původem z Východních Čech. Ke grafickému designu se dostala na Střední uměleckoprůmyslové škole v Ústí nad Orlicí. Teoretické znalosti získané posléze během vysokoškolského studia doplňovala o zkušenosti z praxe, prošla stážemi v agenturách Media Factory a Dimension Advertising, poté externě spolupracovala s agenturou Our names a Media:list. Mimo školu navštěvovala také kurzy grafického designu a teorie designu na Scholastice. V létě 2016 a o rok později 2017 absolvovala zahraniční pracovní program Work and Travel v USA, kde si vyzkoušela život v jiném kulturním prostředí a měla tak možnost během cest poznat krásy jak přírodní, tak kulturní, včetně významných architektonických děl a galerií a především najít sama sebe. Petra dokončila magisterské studium v ateliéru GD1 na Fakultě umění a designu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem s absolventskou prací Značka v pohybu a poté odjela na 6ti měsíční pracovní stáž do studia gggrafik v Německém Heidelbergu. Stáž u Götze Gramlicha pro Petru znamenala přísun velkého množství nových myšlenek a způsobů, jak o designu a práci designera uvažovat. Stáž v ní utvrdila touhu se designu profesně věnovat naplno a proto ve stejném roce začíná spolupracovat s Evou a vzniká studio Svéráz.


MgA. Eva Vopelková, *1992
Grafická designérka a rodačka z Litoměřic, kterou často potkáte v tiché, klidné kavárně s hrnkem afrického kafe a skicákem v ruce. Chuť věnovat se grafickému designu v Evě probudila Střední umělecká škola Václava Hollara. Posléze v ní Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem probudila vášeň v experimentu, hledání hlubších významů, potřebu přemýšlet koncepčně a zároveň dbát na funkčnost vizuálních návrhů. V průběhu studia pracovala dva roky jako grafička litoměřické knihovny, kde nabyla zkušenosti s koncepční vizuální identitou v praxi. Na půlroční stáži ve Vilniusu poznala pohled na grafický design mnohem ambicióznější národnosti, než je česká a stáž v ní podpořila touhu se v profesi dál rozvíjet. Během studií kontinuálně pracovala na vizuálních identitách firem, kulturních akcí a festivalů. V roce 2018 vyhrála soutěž na grafické zpracování 800. výročí města Litoměřice, a začala tak celoroční spolupráci s městem. Mezitím pracovala několik měsíců v grafickém studiu Vkontextu, kde získala další praxi v komplexní práci na projektech. V roce 2019 zvítězila v soutěži o vypracování vizuální identity města Litoměřice. Na tomto projektu se rozhodla spolupracovat s Petrou Kalouskovou, s níž ve stejném roce založila studio Svéráz.

Back to Top