Grafické duo teleportující se pravidelně mezi Prahou a Litoměřicemi. 
Z oblasti vizuální komunikace navrhujeme především komplexní systémy pro vizuální identity a jejich aplikaci na online a offline prostor. Naše tvorba promlouvá silnou myšlenkou a jejím koncepčním rozpracováním, které se vždy ověří a rozzáří v praxi při jeho realizaci. 

MgA. Petra Kalousková
Grafická designérka a nadšenec do cestování, původem z Východních Čech. Ke grafickému designu se dostala na Střední uměleckoprůmyslové škole v Ústí nad Orlicí. Teoretické znalosti získané posléze během vysokoškolského studia doplňovala o zkušenosti z praxe, prošla stážemi v agenturách Media Factory a Dimension Advertising, poté externě spolupracovala s agenturou Our names a Media:list. Mimo školu navštěvovala také kurzy grafického designu a teorie designu na Scholastice. Během studií strávila dvě léta v rámci pracovního program Work and Travel v USA, kde měla možnost díky cestování poznat krásy jak přírodní, tak kulturní, včetně významných architektonických děl a galerií. Petra dokončila magisterské studium v ateliéru GD1 u prof. ak. mal. Karla Míška, Ph.D. na Fakultě umění a designu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem s absolventskou prací Značka v pohybu a poté odjela na pracovní stáž do studia gggrafik v Německém Heidelbergu. Stáž u Götze Gramlicha v ní utvrdila touhu se designu profesně věnovat naplno a proto ve stejném roce začíná spolupracovat s Evou a vzniká studio Svéráz.


MgA. Eva Vopelková
Grafická designérka a rodačka z Litoměřic, kterou často potkáte v tiché, klidné kavárně s hrnkem afrického kafe a skicákem v ruce. Chuť věnovat se grafickému designu v Evě probudila Střední umělecká škola Václava Hollara. Posléze v ní Fakulta umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem probudila vášeň v experimentu, hledání hlubších významů, potřebu přemýšlet koncepčně a zároveň dbát na funkčnost vizuálních návrhů. V průběhu studia pracovala dva roky jako grafička litoměřické knihovny, kde nabyla zkušenosti s koncepční vizuální identitou v praxi. Na půlroční stáži ve Vilniusu poznala pohled na grafický design mnohem ambicióznější národnosti, než je česká a stáž v ní podpořila touhu se v profesi dál rozvíjet. Během studií kontinuálně pracovala na vizuálních identitách firem, kulturních akcí a festivalů. V roce 2018 vyhrála soutěž na grafické zpracování 800. výročí města Litoměřice, a začala tak celoroční spolupráci s městem. Mezitím pracovala několik měsíců v grafickém studiu Vkontextu, kde získala další praxi v komplexní práci na projektech. V roce 2019 zvítězila v soutěži o vypracování vizuální identity města Litoměřice. Na tomto projektu se rozhodla spolupracovat s Petrou, s níž ve stejném roce založila studio Svéráz.

Back to Top