Město Humpolec leží přesně na půli cesty mezi Prahou a Brnem. Dvě největší města ČR jsou ve značce reprezentována tečkami v pozici 45º. Bod vlevo nahoře značí Prahu, bod vpravo dole pod nápisem zastupuje Brno. Mezi nimi, v pomyslné diagonále, leží název města Humpolec. Název lze zaměnit pouze za „H“, které slouží jako symbol a zkrácená varianta značky. Mezi tečky je také možné umístit různé slogany, hesla, upozornění aj. Stejnou cestou jsme navrhly řešení značek pro městské instituce. Odkaz k poloze města se dále propisuje do specifické práce s fotografií. Pomocí mřížky dochází k jejich částečnému diagonálnímu oříznutí. Hlavní myšlenka vizuální identity je podpořena také při výběru propagačních předmětů, které navrhujeme volit v návaznosti na tematiku lokace, měření vzdálenosti a cestu obecně.

Více o průběhu soutěže najdete v magazínu Czechdesign v článku z 9. 6. 2021 a druhý souhrnný článek o tom, jak se vizuální identitu daří implementovat z 16. 11. 2022.

vizuální identita / logo / grafický manuál / tiskoviny apod.

....

Back to Top