Grafická podoba oslav 30 let svobody v Litoměřicích

30 let svobody v České republice se neobejde bez oslav. A právě ti lidé z Litoměřic, kteří se na sametové revoluci aktivně podíleli, nás vyzvali ke spolupráci. Údernými autentickými hesly jsme se rozhodly připomenout dobu plnou strachu, seznámit mladší generaci s komunistickým projevem a s apelem se metaforicky vyjádřit k současné politice. Jedním ze zdrojů byly denní situační zprávy StB na Litoměřicku. Vznikla tak výstava 30 let svobody, Výroční večer a akce Sametová neděle. Děkujeme Pavlu Šťastnému za propůjčení loga Občanského fóra, které celý vizuál pozitivně nabilo. Bylo nám ctí spolupracovat s výjimečnými lidmi, kterým hodnoty demokracie nejsou lhostejné.

Koncept propagace oslav / plakáty / sazba výstavních ploch

....

Back to Top