Fórum mobilních hospiců je zastřešující organizace sdružující 41 poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče, tedy takzvané mobilní nebo domácí hospice.

Vizuální identita spojuje vyběhávání úřadů, téma mobility hospiců a sounáležitost plnou podpory, kdy se ve dvou jde prostě mnohem lépe než v jednom.

Webová stránka: www.mobilnihospice.cz
Design a stavba webu: Marathon studio
Texty: Olga Pohl

2022

....

Back to Top