Pro Památník Terezín jsme graficky zpracovaly bezpečnostní desatero sloužící k informování návštěvníků. Vytvořily jsme sadu piktogramů, které svým tvaroslovím navazují na detaily vybraného písma Tabac G3. Vytvořily jsme grafickou podobu cedulí pro různé velikosti a současně i animovanou verzi pro obrazovky.

piktogramy / sazba / animace

....

Back to Top