FARMA DRŽOVICE

Farma Držovice je rodinná farma na severu Čech, nabízející kvalitní produkty z ovčího, kravského a kozího mléka. Tvorbu loga jsme založily na stylizaci zvířecí postavy a jejím propojení s typografií. Barevnost vychází z přírodních odstínů a je kombinací hnědé barvy, smetanově mléčné a černé jako doplňkové. Práce s vizuálním stylem je v tomto případě nejdůležitější u etiket. Pro sazbu hlavních nápisů a názvů jsme zvolily písmo DRUK, které nám svým charakterem – výrazné a zúžené - vyhovuje pro sazbu jak krátkého, tak dlouhého názvu produktů. Na pozadí jsme jej doplnily jemnou linií, která se inspiruje u konzistence daného výrobku. Vše dohromady nám tak dává ucelený systém jednotného vizuálního stylu Farmy Držovice, který si i v rámci sazby tiskovin a dalších reklamních materiálů hraje s výraznou typografií, originální značkou, barevností a tím důstojně reprezentuje rodinnou farmu, jejíž poctivá výroba a kvalita samotného produktu tvoří spolu s vizuální identitou mocný celek. Atmosféru farmy na fotografiích autenticky zachytil Jirka Dvořák.

/

The visual identity of a small family farm was very joyfull project for us. Farm Držovice lies in north part of Bohemia and offers high quality milk products made from sheep’s, cow’s and goat’s milk. Logo was created based on stylization of an animal body and combination with name of a farm. We wanted to reflect nature in visual communication and that is why we chose brown, milky white and complementary black color. The main attention was paid to 3 basic labels for different kinds of products (bottle for milk, glass for yogurts and different type of cheese. As a main typeface we chose DRUK that offers us a variable space for short and long names of the products. Last element which shows up  through all the materials are lines in the background that originates from nature of the product and prompt us a specific content inside the package. All elements listed above gave us comprehensive system for visual style representing the farm with confidence and uniqueness that is of course supported by very honest production with love and respect to animals. Photographer: Jirka Dvořák.

kompletní systém vizuální identity / etikety / tiskoviny

....

Back to Top