Pudeto je tým specialistů zaměřující se na digitální marketing, který pomáhá eshopům lépe prodávat své zboží v online světě. Samotná služba Pudeto je tedy obsahově abstraktního charakteru, založená spíše na datech a digitálních systémech, a proto jsme vytvořily takový koncept, který pomůže zákazníkovi lépe chápat jednotlivé služby a zaujme ho. Jako hlavní motiv komunikace jsme zvolily datla. Proč datel? Protože Pudeto "datluje" jako zběsilé, pracuje s daty a protože datel léčí stromy, stejně jako Pudeto pomáhá eshopům správně nastavit systémy tak, aby lépe fungovaly. Digitální prostředí je v tuto chvíli les a e-shopy jsou stromy. Takový kontrast nabízí spoustu možností, jak originálně a svébytně komunikovat, nejen vizuálně, ale i textově. Vizuální komunikace je atraktivní a má velký potenciál zaujmout diváka, který je veden k uvažování nad vizuálním obrazem, se kterým je konfrontován, a tím má větší šanci si produkt zapamatovat. 

Děkujeme za spolupráci šikovné ilustrátorce Lině Skorobogatchenko, která vdechla život datlovi a jeho stylizací do služeb Pudeta.

vizuální identita / ilustrace / koncept

....

Back to Top