Vizuální styl města Litoměřice

Město Litoměřice je plné aktivních a vstřícných lidí. Záměrně se nenavazuje na původní heraldický znak laděný do rudé barvy, se kterým by se občani města dnes neztotožnili. Vizuální styl promlouvá kombinací barev modré a okrové, které jsou inspirovány hradbami a řekou Labe. Navržena byla také ilustrace města jako základní motiv ke značce města. V prvním případě ilustrace doplňuje značku a tvoří s ní jeden celek. Ve druhém případě byla nastavena pravidla tak, aby se z ilustrace použily jen abstraktní výseky, které lze kombinovat s fotografií i obsáhlejším textem. Inspirací k těmto abstraktním detailům ilustrace byly procházky městem, kdy si všímá člověk víc detailů a tvarů než města jako celku. Za městské organizace budou mluvit jednoduché výstižné symboly podtržené vlnkou. Stejným principem jako používá město ilustraci, budou organizace používat vlastní vzory.

Vizuální identita města Litoměřice vznikla na základě Evy vítězného návrhu uzavřené soutěže organizované ve spolupráci s Czechdesignem. Více v článku zde.

návrh vizuální identity / tvorba manuálu / realizace

...

Back to Top