Autorská ilustrace pro obec Křešice zobrazuje charakter města a jeho obyvatel.
Vznikla ve spolupráci s Bárou Němcovou.

2023

....

Back to Top