Úštěk je malebné památkově chráněné město, které nabízí spoustu možností pro rekreaci. Jeho zachovalý historický ráz je často vyhledáván filmaři. Zadáním bylo řešit jak identitu města samotného, tak zohlednit propojení vizuální prezentace přilehlého jezera Chmelař. Charakter středověkého města určují štítové domy, které jsou typické pro úštěcké náměstí a jeho přilehlé okolí. Štíty nejstarších tří domů na náměstí jsme použily jako symbol pro logo. Na základě těchto tří prvků jsme navrhly otevřený systém pro tvorbu značek městských organizací. Dále jsme vytvořily sadu štítů, která je zanesena ve znakové sadě písma Struna Úštěk (autor písma Jiří Toman, Sudetype). Uživatel tak může jednoduše pracovat se štíty při psaní běžného textu a vytvářet velice jednoduše a efektivně atraktivní propagační materiály a různá sdělení. Vizuální styl dále používá štíty ve složitější, ilustrativní podobě. Z těchto štítů se skládají motivy s neomezeným množstvím variant, které díky propracovanosti ilustrace působí lidově s odkazem na tradici řemesel. V neposlední řadě lze štíty snadno rozpracovat do smajlíků, které nabízí možnost přívětivé interakce s lidmi. Všechny výše uvedené prvky jsou součástí uceleného konceptu, který je snadno použitelný, variabilní a otevřený pro potřeby budoucího rozpracování.


vizuální identita / otevřený systém/ grafický manuál 

....

Back to Top