Městská kulturní zařízení Litoměřice (MKZ)  jsou městskou příspěvkovou organizací, a proto ve své prezentaci navazují na koncept vizuální identity města Litoměřice. Cílová skupina MKZ je velmi rozsáhla a tvoří ji všechny věkové kategorie. Proto zde vznikla potřeba navrhnout vizuální styl především srozumitelně, atraktivně a variabilně. Hlavní značka MKZ slučuje tři hlavní sídla organizace. Skládá se ze symbolu masky (Divadlo K. H. Máchy), oka s ikonou „play” (Kino Máj) a navigačních šipek, které vychází z motýlka, části společenského obleku (Kulturní konferenční centrum). Vizuální styl pro tvorbu propagačních tiskovin je definován výraznými nadpisy, prostorem pro fotografii, různě rozmístěnými jednotlivými symboly až po štítky ve vrchní části plakátu, které sjednocují výstupní materiály všech mětstkých organizací. Volba jednotlivých symbolů je závislá na konkrétní organizaci, pro kterou je materiál určen. Neméně nejdůležitým prvkem vizuálního stylu jsou doplňkové barvy, zastupující jednotlivé měsíce. Divák tak snadněji určí, v jakém měsíci proběhne konkrétní akce na základě barvy v pozadí tiskoviny.

vizuální identita / systémy pro tvorbu tiskovin 


....

Back to Top