Magazín The Ethnologist 

Odborný magazín publikuje unikátní studie titulovaných etnologů, jejichž články zkoumají světovou antropologii, etnologii a folkloristiku z hlediska teoretického a metodologického. V čele magazínu stojí Bc. et Bc. Barbora Zelenková. 

A protože nám projekt, který se stará o zachování kultury přišel zajímavý, podpořily jsme ho grafickým ztvárněním jeho vizuální identity v plné šíři. Navrhly jsme logo společnosti, novou sazbu magazínu, webové stránky, merkantilní tiskoviny a koncept pro kreativní komunikaci s cílovou skupinou.

V celém vizuálním stylu hraje důležitou roli lidský dotek, protože ať jsou kultury sebeodlišnější, všechno záleží na člověku jako takovém. Proto jsme vybraly jako propojující prvek ilustraci malovanou prsty člověka, černá barva podporuje výraz a emoci z kresby. V kombinaci s ilustrací dobře komunikují i jazykové hříčky odkazující na konkrétní články, např.: „Fatty means happy” nebo „Není hubanec jako hubanec”.

tvorba vizuální identity / návrh a sazba layoutu magazínu / realizace

....

Back to Top